Przejdź do treści

Menu główne:

Uprawa


Ogólnie o uprawie


Boczniak plonuje rzutami. Pierwszy rzut może nastąpić już po 10-14 dniach od wstawienia kostek  grzybni a uprawę należy prowadzić tak, by plon w I rzucie był plonem głównym i decydującym o efektywności produkcji uprawnej.

Uprawę towarową należy prowadzić tak by w jak najkrótszym czasie uzyskać plon o maksymalnej jakości i wielkości. Praktycznie w uprawie intensywnej powinno się zbierać max. 2 rzuty. W określonych uwarunkowaniach racjonalna może być uprawa tylko na I rzut, co jest już praktyką dość częstą. Do całkowitego wyczerpania grzybni potrzeba kilka miesięcy,  lecz w uprawie towarowej wydłużanie cyklu nie jest wskazane . Ilość cykli w roku zależy od przyjętego sposobu produkcji. Jednak praktyczny okres uprawy towarowej nie powinien przekraczać 6 tygodni.

Wymagania ogólne w zakresie utrzymania klimatu dla większości odmian:

- dostęp światła (oświetlenie) 12 godz/dobę o natężeniu 600-800 luxów, światło może być naturalne lub sztuczne np. świetlówki, zainstalowana moc ok. 10 W/m2

- dopływ świeżego powietrza jest podstawowym warunkiem dobrego plonowania, wietrzyć należy powietrzem świeżym o temperaturze i wilgotności odpowiedniej do fazy uprawy i wymagań odmiany. Chodzi o to by poziom dwutlenku węgla w otoczeniu uprawy nie przekraczał górnych stężeń  gdzie dla większości odmian jest to przedział 600-800 ppm. Praktyczny zakres wilgotności to 70-95 % w zależności od odmiany, fazy uprawy, temperatury i intensywności wietrzenia oraz parametrów powietrza zewnętrznego.

- najodpowiedniejszy zakres temperatury dla większości odmian to 12 – 15 st. C, jednak boczniak jest dość tolerancyjny w zakresie  rozpiętości temperatur, niektóre odmiany dobrze plonują w temp. od 6 do 26 st.C.

Warunkami ogólnymi  w zakresie utrzymania klimatu możemy się kierować tylko w przypadku  upraw  amatorskich. Warunki ogólne w zakresie utrzymania  klimatu są tylko  wskazówką, w jakich parametrach klimatu najczęściej boczniaka się uprawia. Natomiast  szczegółowe  zasady  postępowania przy uprawie boczniaka trzeba sobie wypracować w swoim obiekcie uprawowym, w odniesieniu do danej odmiany z uwzględnieniem pory roku i z uwzględnieniem  pogody  na zewnątrz – skąd się czerpie powietrze - jak jest w danym  czasie  w miejscu  uprawy.

Właściwe wymagania najlepiej zapewnić poprzez zainstalowanie w hali uprawowej  nawiewnego układu wentylacyjnego z możliwością podgrzewania powietrza w okresie zimowym i jego schładzania w okresie letnim, z układem nawilżania powietrza.


Takie same cele można osiągnąć instalując proste układy wentylacyjne wykorzystując istniejący już w obiekcie system ogrzewania. Istotne jest by uprawa była na całości wietrzona równomiernie powietrzem w odpowiedniej ilości, wilgotności i temperaturze w zakresie właściwym dla uprawianej odmiany z uwzględnieniem pory roku.

Grzybnię uprawną boczniaka (potoczne określenie - kostkę) w hali uprawowej najlepiej ustawić w ściany, na podestach wysokości 20-30 cm w rzędach o rozstawie ok. 120- 130 cm ( przejście 80-90 cm). Ustawiając kostkę kierujemy się tym, by zapewnić maksymalną równomierność wietrzenia uprawy i równy dostęp światła.


Wygląd boczniaka - budowa, wybarwienie, mięsistość zależy od odmiany i warunków w jakich rośnie. W skrajnych warunkach wygląd grzybów może być tak różny, że możemy pomylić je z innymi odmianami.  

Na 100 m kw. posadzki powierzchni uprawy zalecamy wstawianie 250-300 kostek a w okresach naturalnego klimatu obsada może być większa.

Wielkość obsady ( ilość kostek na 1m2 hali uprawowej)  trzeba określić praktycznie,  tzn. obsada ma być taka przy której w hali uprawowej w tamtych możliwościach technicznych da się zapewnić właściwe warunki uprawy.

Za duże zagęszczenie to dość powszechny błąd, gdyż w czasie uprawy może okazać się, że hodowca nie ma możliwości technicznych zapewnienia właściwego klimatu dla takiej uprawy.

Praktyczna wielkość hal uprawowych to 100 – 400 m/2 .Wielkość hali uprawowej powinna być dostosowana do możliwości organizacyjnych hodowcy. Bardzo duże hale można podzielić lekkimi przegrodami na mniejsze boksy uprawowe niezależne klimatycznie.

Dystrybucja grzybni jest na teren całego kraju a np. typowy TIR zabiera ok. 1150 sztuk, realizujemy również małe zamówienia poprzez  kompletację  dostaw.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________


To są podstawowe lecz niezbędne informacje ogólne związane z produkcją boczniaka, natomiast właściwej porady najlepiej udzielać znając uwarunkowania  i możliwości przyszłego hodowcy Jeśli rozważasz współpracę z KAGO-rol,  to póki zainwestujesz skontaktuj się z nami.  

Gdy będziesz prowadzić uprawę możesz nas pytać o poradę, przekażemy  Ci swoje doświadczenia w tym zakresie, ale pamiętaj, że to jak uzyskaną wiedzę  wykorzystasz w praktyce i jak  przełoży się to na Twoje efekty w uprawie, to zależeć będzie tylko od Ciebie, bo sprzedający po wydaniu grzybni uprawnej kupującemu nie ma wpływu na to co się dzieje dalej z grzybnią po jej odbiorze i nie będzie prowadził uprawy za hodowcę.
Tak więc  po odbiorze zachowanie właściwości tego produktu i uzyskane efekty zależą już tylko od kupującego.

H
odowca poprzez  swoje błędne działania lub zaniedbania może nawet w ciągu kilkunastu godzin po odbiorze "kostki" obniżyć lub wręcz  zniszczyć / zmarnować właściwości zakupionej grzybni uprawnej. Może nie wykorzystać właściwości zakupionej grzybni czym obniży efektywność  uprawy, może obniżyć jakość ,,kostki” lub ją wprost zainfekować, a nawet z godziny na godzinę stracić ładnie zawiązany rzut. W przypadku takich możliwych sytuacji nie sposób  uznawać, że właściwości grzybni mogą być niezgodne z zapewnieniami sprzedawcy w dniu sprzedaży.  

Musisz również wiedzieć, że:
- jeśli wydałeś dużo pieniędzy na zainstalowanie czegoś co nazywa się klimatyzacją,
- jeśli posiadasz systemy nawilżania, automatykę czy komputery,
- jeśli masz duże wentylatory i to trzyfazowe i że zużywasz dużo prądu

To nie znaczy,  że masz możliwości zapewnienia właściwych warunków do prowadzenia uprawy boczniaka.

Kontaktując się z nami unikniesz błędów a cele możesz osiągnąć prościej i niższym kosztem.USTAW JAKO STRONĘ STARTOWĄ !
DODAJ DO ULUBIONYCH

WYDRUJUJ TĘ STRONĘ

Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego