Przejdź do treści

Menu główne:

Uprawa

Hodowla boczniaków

Boczniaki to jedne z niewielu gatunków grzybów, które z powodzeniem można uprawiać samodzielnie. Hodowla boczniaków nie wymaga dużego wysiłku, jest łatwa nawet dla początkujących, co przekłada się na coraz większe zainteresowanie tematem. Mało skomplikowaną uprawę zawdzięczamy pojawieniu się na rynku gotowego podłoża, z którego boczniaki wyrastają. Są to tzw. baloty, czyli sprasowane bele wykonane ze słomy, umieszczone w perforowanych foliowych workach. Są one w całości przerośnięte grzybnią. To powoduje, że uprawa boczniaków jest widoczna już po 2 lub 3 tygodniach od zakupu grzybni. Wówczas można zbierać pierwsze „plony”. W naszym sklepie internetowym znajdują się kostki boczniaków o naturalnym podłożu, bez szkodliwych nawozów oraz wypełniaczy.

Produkcja boczniaka

Boczniak plonuje rzutami. Pierwszy rzut może nastąpić już po 10 - 14 dniach od wstawienia kostek grzybni, a uprawę należy prowadzić tak, by plon w I rzucie był plonem głównym i decydującym o efektywności produkcji uprawnej.

Uprawa boczniaka towarowa powinna być prowadzona tak, by w jak najkrótszym czasie uzyskać plon o maksymalnej jakości i wielkości. Praktycznie w uprawie intensywnej powinno się zbierać maksymalnie 2 rzuty. W określonych uwarunkowaniach racjonalna może być hodowla boczniaków tylko na I rzut, co jest już praktyką dość częstą. Do całkowitego wyczerpania grzybni potrzeba kilka miesięcy, lecz w uprawie towarowej wydłużanie cyklu nie jest wskazane. Ilość cykli w roku zależy od przyjętego sposobu produkcji. Jednak praktyczny okres hodowli towarowej nie powinien przekraczać 6 tygodni.

hodowla boczniaków

Boczniak hodowla – wymagania uprawne

Wymagania ogólne w zakresie utrzymania klimatu dla większości odmian:

  • dostęp światła (oświetlenie) 12 godzin na dobę o natężeniu 600 - 800 luxów, światło może być naturalne lub sztuczne np. świetlówki, zainstalowana moc ok. 10 W/m2,
  • dopływ świeżego powietrza jest podstawowym warunkiem dobrego plonowania, wietrzyć należy powietrzem świeżym o temperaturze i wilgotności odpowiedniej do fazy uprawy i wymagań odmiany. Chodzi o to by poziom dwutlenku węgla w otoczeniu uprawy, nie przekraczał górnych stężeń, gdzie dla większości odmian jest to przedział 600 - 800 ppm.,
  • praktyczny zakres wilgotności to 70 - 95% w zależności od odmiany, fazy uprawy, temperatury i intensywności wietrzenia oraz parametrów powietrza zewnętrznego,
  • najodpowiedniejszy zakres temperatury dla większości odmian to 12 – 15 °C, jednak boczniak jest dość tolerancyjny w zakresie rozpiętości temperatur, niektóre odmiany dobrze plonują w temperaturze od 6 do 26 °C.

Warunkami ogólnymi w zakresie utrzymania klimatu możemy się kierować tylko w przypadku upraw boczniaków amatorskich. Warunki ogólne w zakresie utrzymania klimatu są tylko wskazówką, w jakich parametrach klimatu najczęściej te grzyby się hoduje. Natomiast szczegółowe zasady postępowania przy uprawie boczniaka trzeba sobie wypracować w swoim obiekcie, w odniesieniu do danej odmiany z uwzględnieniem pory roku i pogody panującej na zewnątrz (skąd się czerpie powietrze, jak jest w danym momencie w miejscu hodowli boczniaka).

boczniaki produkcja

Grzyb boczniak – hodowla w halach uprawnych

Właściwe wymagania najlepiej zapewnić poprzez zainstalowanie w hali uprawowej nawiewnego układu wentylacyjnego, z możliwością podgrzewania powietrza w okresie zimowym i jego schładzania w okresie letnim, z układem nawilżania powietrza.

Takie same cele można osiągnąć, instalując proste układy wentylacyjne, wykorzystując istniejący już w obiekcie system ogrzewania. Istotne jest by uprawa boczniaka była na całości wietrzona równomiernie powietrzem w odpowiedniej ilości, wilgotności i temperaturze w zakresie właściwym dla uprawianej odmiany oraz z uwzględnieniem pory roku.

Grzybnię uprawną boczniaka, (potoczne określenie - kostkę), w hali uprawowej najlepiej ustawić w ściany, na podestach wysokości 20 - 30 cm w rzędach o rozstawie ok. 120 - 130 cm (przejście 80 - 90 cm). Ustawiając kostkę, kierujemy się tym, by zapewnić maksymalną równomierność wietrzenia i równy dostęp światła. Dzięki temu hodowla grzybów boczniaków będzie w całości odpowiednio naświetlona i przewietrzona, co pozwoli na pełne wykorzystanie zakupionej grzybni.

Hodowla boczniaka – wygląd grzybów

Wygląd boczniaka - budowa, wybarwienie, mięsistość zależą od odmiany i warunków, w jakich rosną. W skrajnych warunkach wygląd grzybów może być tak różny, że możemy pomylić je z innymi odmianami. Na 100 m kw. posadzki powierzchni uprawy zalecamy wstawianie 250 - 300 kostek a w okresach naturalnego klimatu obsada może być większa. Wielkość obsady (ilość kostek na 1m2 hali uprawowej) trzeba określić praktycznie, tzn. obsada ma być taka, przy której w hali uprawowej boczniaka w tamtych możliwościach technicznych da się zapewnić właściwe warunki.

Za duże zagęszczenie to dość powszechny błąd, gdyż w czasie uprawy może okazać się, że hodowca nie ma możliwości technicznych zapewnienia właściwego klimatu dla takiej uprawy. Praktyczna wielkość hal uprawowych to 100 – 400 m2, powinna ona być dostosowana do możliwości organizacyjnych hodowcy. Bardzo duże hale można podzielić lekkimi przegrodami na mniejsze boksy uprawowe, niezależne klimatycznie. Dystrybucja grzybni jest na teren całego kraju, a np. typowy TIR zabiera ok. 1150 sztuk, realizujemy również małe zamówienia poprzez kompletację dostaw.

Grzyby boczniaki hodowla - nasze rady

To są podstawowe i niezbędne informacje ogólne związane z uprawą boczniaka, natomiast właściwej porady najlepiej udzielać znając uwarunkowania i możliwości przyszłego hodowcy. Hodowla boczniaków - Kago Rol - skontaktuj się z nami! Chętnie udzielimy Ci porad i pokażemy, że produkcja boczniaków może być przyjemna i nieskomplikowana.

Hodowca poprzez swoje błędne działania lub zaniedbania może nawet w ciągu kilkunastu godzin po odbiorze "kostki" obniżyć lub zniszczyć właściwości zakupionej grzybni uprawnej. By w pełni wykorzystać kostkę boczniaka, warto skonsultować się z producentem i skorzystać z jego wiedzy oraz doświadczenia. Hodowla grzybów boczniaków to nasza codzienna praca, posiadamy wiele cennych informacji i wskazówek w tym zakresie. Wykorzystywanie klimatyzacji, systemów nawilżających, wentylatorów i innych udogodnień, to niewielka część, mogąca pomóc we właściwej uprawie boczniaków. Zachęcamy do kontaktu z nami i uzgodnienia wszystkich szczegółów, chętnie pomożemy uniknąć błędów i osiągnąć upragniony cel.

Musisz również wiedzieć, że:

  • jeśli wydałeś dużo pieniędzy na zainstalowanie czegoś co nazywa się klimatyzacją,
  • jeśli posiadasz systemy nawilżania, automatykę czy komputery,
  • jeśli masz duże wentylatory i to trzyfazowe i że zużywasz dużo prądu.

To nie znaczy, że masz możliwości zapewnienia właściwych warunków do prowadzenia uprawy boczniaka.

Kontaktując się z nami unikniesz błędów a cele możesz osiągnąć prościej i niższym kosztem.

produkcja boczniaków
hodowla boczniaków


USTAW JAKO STRONĘ STARTOWĄ !
DODAJ DO ULUBIONYCH

WYDRUJUJ TĘ STRONĘ

Kago-Rol - Produkcja grzybni uprawnej boczniaka

KAGO-rol Gospodarstwo Rolne w Kudypach Jan Kadylak
Kudypy 8
14-300 Morąg
woj.warmińsko-mazurskie

NIP: 7410000753
REGON: 004457340

 _


Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego